Una dintre inovațiile importante incluse în Pachetul European de Mobilitate și, mai precis, în Regulamentul UE 1055/2020, este modificarea parțială a art. 4 din Regulamentul CE 1072/2009.

Acesta este regulamentul care guvernează transportul rutier internațional în Uniunea Europeană iar noutatea constă în faptul că, începând cu data de 21 mai 2022, toate companiile de transport rutier de marfă în numele terților care doresc să efectueze servicii rutiere internaționale, inclusiv dacă operează cu vehicule a căror masă este mai mare de 2,5 tone și mai mică de 3,5 tone (exceptate anterior), acestea vor trebui, în orice caz, să solicite eliberarea licenței comunitare și să fie însoțite, în timpul călătoriei în afara Italiei (independent dacă sunt încărcate sau descărcate sau numai în tranzit), copia legalizată eliberată de Oficiul Provincial de Motorizare.

Extinderea cerinței de licență comunitară pentru transportul cu vehicule scutite anterior este o „revoluție” importantă.

Pentru a obține licența comunitară, societatea de transport rutier de mărfuri trebuie să fie înregistrată cu statutul de „activ” în Registrul Electronic Național – REN (în consecință și cu statutul de „definitiv” în Registrul C/T) și transport propriu. Managerul trebuie să fie în posesia unui certificat de competenţă profesională valabil pentru transportul internaţional de mărfuri. Aceasta indică faptul că toate companiile cu manageri de transport activați prin cursul scurt, fără un examen de 74 de ore, nu vor putea obține licența comunitară;

În plus, eliberarea licenței comunitare și, prin urmare, a copiilor certificate aferente, presupune ca societatea să dispună de cel puțin un vehicul disponibil pentru transportul de mărfuri în numele terților, cu o masă maximă admisă de încărcare, inclusiv aceea de remorci, peste 2,5 t.

Știrea este foarte importantă și toate companiile sunt invitate să ia măsuri cu mult timp înainte pentru a solicita, dacă au nevoie, licența comunitară.

În orice caz, până pe 20 mai 2022 se va putea efectua transport internațional cu autovehicule între 2,5 t și 3,5 t, ulterior, dacă societatea nu deține licență comunitară, nu o va mai putea efectua. De la acea dată transporturile scutite sunt doar cele cu vehicule de până la 2,5 t, dar în orice caz, responsabilul de transport trebuie să aibă calificarea profesională pentru transport internațional, obținută cu examenul complet „național + internațional” corespunzător.

În ceea ce privește companiile care dețin deja o licență comunitară, este important de reținut să furnizați copia certificată și pentru vehiculele de la 2,5 t la 3,5 t eventual deținute și utilizate pentru servicii internaționale cel târziu începând cu 21 mai 2022.

Un alt aspect legat de extinderea valabilității licenței comunitare la astfel de vehicule „licență B” de la 2,5t la 3,5t care investește regularitatea șoferului nu trebuie subestimat. În cazul în care conducătorul auto este un lucrător aflat în întreținere și nu este cetățean al Uniunii Europene și nu este rezident de lungă durată, în timp ce conduce vehiculul în afara teritoriului național pe care își are sediul societatea, este obligatoriu să aibă următoarele, pe lângă copie legalizata a permisului comunitar, de asemenea CERTIFICATUL CONDUCTORULUI, document eliberat angajatorului de catre Inspectoratul Muncii care face dovada locului de munca obisnuit.

În final, obligația de la 21 mai 2022 de a deține licența comunitară a vehiculelor menționate mai sus, nu trebuie confundată cu o altă inovație inclusă și în pachetul de mobilitate: obligația de a echipa vehicule de la 2,5t la 3,5 cu un tahograf digital. Această obligație va intra în vigoare de la 1 iulie 2026 pentru vehicule, inclusiv orice remorci sau semiremorci, care depășesc 2,5 tone utilizate pentru transportul de mărfuri în operațiuni internaționale sau de cabotaj.